Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Det er gult nivå på skolar og barnehagar til og med fredag 17. september.

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Må du sende byggesøknad?

Byggesøknad for einebustad, rekkehus eller anneks

Dersom du skal bygge eller rive ein bustad, kan du ikkje sende byggesøknad sjølv. Søknaden må utarbeidast av fagfolk (ansvarleg søkar). 

Di rolle i byggesaka er å vere tiltakshavar. Det inneber at du eig tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring blir også overlate til fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med. Føretaka må erklære ansvarsrett. 

Direktoratet for byggkvalitet har lista opp firmaer med sentral godkjenning.  

Til toppen