Byggesøknad for bad eller kjøkken 

Nokon endringar på bad eller kjøkken kan du gjere utan å søke. I andre tilfeller må du søke med hjelp av fagfolk. Her kan du sjekke kva som gjeld for din situasjon. 

 

Sjekk om du må søke  

 

Er rommet godkjent for varig opphald? 

Om det ikkje er det, må du søke om å endre bruken av rommet.

Ansvarleg for tenesta