Byggesøknad for andre tiltak

Skal du bygge, rive eller endre noko du ikkje finn på nettstaden? 

  

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Ta kontakt med innbyggartorget for å finne ut om du må søke, om du kan søke på eigahand, eller om du pliktar å bruke fagfolk.  

Du kan også gå inn på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet og sjå deira rettleiarar. 

Ansvarleg for tenesta