Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Bestill møte med saksbehandlar

Hjelp før du søker

Før du går i gang med itt prosjekt, kan du møte oss for å få hjelp til å finne fram til kva reglar som gjeld på staden du skal bygge. Dette gjeld både lovbestemte reglar og reglar fastsett i reguleringsplan eller kommuneplan. 

Bestill møte med ein saksbehandlar 

For tiltak som du sjølv kan søke om (søknad utan ansvarsrett), kan du møte oss åleine. For tiltak som krev at du engasjerer eit foretak til å ta seg av heile søknadsprosessen (kalt ansvarleg søkar), bør du ha med deg nokon frå foretaket til møtet. Dette kallast forhåndskonferanse.  

Forhåndskonferansen er eit møte mellom deg og ein saksbehandlar før søknaden blir sendt inn. På møtet vil du eller de få meir informasjon om behandlinga av byggesøknaden. Dette vil gi betre søknader og dermed raskare saksbehandling. 

Byggesøknaden blir ikkje behandlet på dette møtet.  

Vi trenger informasjon om:  

  • Eigedommen det gjeld

  • Kva du ønsker å bygge (kartutsnitt med tiltaket innteikna, teikningar/skisser) 

  • Alternative tidspunkt det passar å møtast

Ein av våre saksbehandlarar vil ta kontakt med deg for å avtale eit møte.  

 Bestill forhåndskonferanse her

 

Gebyr

Frå 1.1.2020 vert det fakturert kr ???? for ein forhåndskonferanse.

Har du spørsmål?

Er du usikker på om du har ei plan- eller byggesak? Kontakt innbyggertorget eller spør ein saksbehandler her:

Sett inn skjema som nederst på denne siden: https://alesund.kommune.no/tjenester/bygg-og-bo/bygge/forhandskonferanse-og-oppstartsmote

Til toppen