Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Bestill møte med saksbehandlar

Hjelp før du søker

Før du går i gang med eit prosjekt, kan du møte oss for å få hjelp til å finne fram til kva reglar som gjeld på staden du skal bygge. Dette gjeld både lovbestemte reglar og reglar fastsett i reguleringsplan eller kommuneplan. 

Bestill møte med ein saksbehandlar 

For tiltak som du sjølv kan søke om (søknad utan ansvarsrett), kan du møte oss åleine. For tiltak som krev at du engasjerer eit føretak (kalla ansvarleg søkar) til å ta seg av heile søknadsprosessen, bør du ha med deg nokon frå føretaket til møtet. Dette blir kalla førehandskonferanse.  

Førehandskonferansen er eit møte mellom deg og ein saksbehandlar før søknaden blir sendt inn. På møtet vil du eller de få meir informasjon om behandlinga av byggesøknaden. Dette vil gi betre søknader og dermed raskare saksbehandling. 

Byggesøknaden blir ikkje behandla på dette møtet.  

Vi treng informasjon om:  

  • Eigedommen det gjeld
  • Kva du ønsker å bygge (kartutsnitt med tiltaket innteikna, teikningar/skisser) 
  • Alternative tidspunkt det passar å møtast

Ein av saksbehandlarane våre vil ta kontakt med deg for å avtale eit møte.  

 Bestill førehandskonferanse her

Gebyr

Gebyr førehandskonferanse: kr 3 085,- per møte.

Har du spørsmål?

Er du usikker på om du har ei plan- eller byggesak? Kontakt innbyggartorget.

Til toppen