Planforslag og planendring

Planforslag og planendring

Privatpersonar, forslagsstillar, organisasjonar eller andre styresmakter kan fremme forslag til nye reguleringsplanar eller endring av eksisterande planar.

Den som utarbeider planen må vere fagkunnig. Plan- og bygningslova stiller krav til korleis dette skal føregå.

Rettleiing om prosess og kommunen sine krav til fagkunnige ved utarbeiding eller endring av reguleringsplan:

 

Korleis går den vidare prosessen føre seg?

Når planforslaget er komplett skriv admnistrasjonen ei innstilling til politisk behandling om korleis planforslaget skal behandlast vidare.

Vidare prosess - Plan

Til toppen