Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Planinnsyn og plankart

Planinnsyn og plankart

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere vedtatte kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid.

GeoInnsyn kan brukes både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår publikum å bruke. WebInnsyn har meir funksjonalitet, men er derimot også vanskelegare i bruk.

Studer planar og plandata: 
GeoInnsyn: Kommuneplaner/kommunedelplaner, reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.
WebInnsyn: Kommuneplaner/kommunedelplaner, reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Sjå rettleiing for korleis du sjølv kan studere reguleringsplanar og planføresegner (pdf).

Digitale utskrifter av reguleringsplanar og planføresegner i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Digitale kart- og plandata kan bestillast frå kommunens kartløysingar og formidlast via Ambita. Dei blir levert i formata SOSI, DWG eller DXF.

Tre ulike måter å kjøpe kartdata på:

Til toppen