Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Planinnsyn og plankart

Planinnsyn og plankart

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere vedtatte kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid. Vi gjer merksam på at i samband med kommunesamanslåinga, blei namna på alle kommuneplanane endra til kommunedelplan.

GeoInnsyn kan brukast både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår publikum å bruke. WebInnsyn har meir funksjonalitet, men er derimot også vanskelegare i bruk.

Studer planar og plandata: 
GeoInnsyn: Kommuneplaner/kommunedelplaner, reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.
WebInnsyn: Kommuneplaner/kommunedelplaner, reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Sjå rettleiing for korleis du sjølv kan studere reguleringsplanar og planføresegner (pdf) (PDF, 3 MB).

Digitale utskrifter av reguleringsplanar og planføresegner i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Digitale kart- og plandata kan bestillast frå kommunens kartløysingar og formidlast via Ambita. Dei blir levert i formata SOSI, DWG eller DXF.

Tre ulike måter å kjøpe kartdata på:

Til toppen