Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Planforslag og planendring

Planforslag og planendring

Privatpersonar, forslagsstillar, organisasjonar eller andre styresmakter kan fremme forslag til nye reguleringsplanar eller endring av eksisterande planar.

Den som utarbeider planen må vere fagkunnig. Plan- og bygningslova stiller krav til korleis dette skal føregå.

Rettleiing om prosess og kommunen sine krav til fagkunnige ved utarbeiding eller endring av reguleringsplan:

Planforslag og planendring

 

Korleis går den vidare prosessen føre seg?

Når planforslaget er komplett skriv admnistrasjonen ei innstilling til politisk behandling om korleis planforslaget skal behandlast vidare.

Vidare prosess - Plan

Til toppen