Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Planforslag og planendring

Planforslag og planendring

Privatpersonar, forslagsstillar, organisasjonar eller andre myndigheiter kan fremme forslag til nye reguleringsplanar eller endring av eksisterande planer. Den som utarbeider planen må vere fagkunnig. Plan- og bygningslova stiller krav til korleis dette skal foregå.

Rettleiing om prosess og kommunens krav til fagkunnige ved utarbeiding eller endring av reguleringsplan:

Planforslag og planendring

 

Korleis foregår den vidare prosessen?

Når planforslaget er komplett skrive vi ei innstilling til politisk behandling om korleis planforslaget skal behandlast videre.

Videre prosess - Plan

Til toppen