Behandlingstid for plansaker

Kor lang tid tek saksbehandlinga av plansaker?

Behandlingstida avhenger av sakens kompleksitet og størrelse, men det går fort eit år. Mange reguleringssaker kan vere kontroversielle; politisk, ovanfor overordna myndigheiter, nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen av plansaker

Til toppen