Her bygger kommunen

Her bygger kommunen

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her vil vi presentere pågåande byggeprosjekter.

Prosjekta blir definert og gjennomført etter Bygg21 sin steg-modell. Den blir brukt av mange i bransjen og fortel korleis ein skal gjennomføre prosjektet og viser kor langt prosjekta er komne i saksbehandlinga. 

Stegmodell Bygg21 - Klikk for stort bileteStegmodell Bygg21 

Stegmodellen viser kvar i prosessen eit prosjekt er. Steg 1 er ei tidleg tverrfagleg utgreiing som fører til eit rammeprogram. Så går stega vidare til bygget er ferdig, og saka blir avslutta i ÅKE.  Når eit prosjekt er kome til steg 3, har politikarane godkjent ei ramme for både funksjonsomfang og eit tilhøyrande kostnadsbilde for utbygginga. Steg fire og fem er detaljprosjektering og bygging.  

Til toppen