Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Reguleringsplankart

Reguleringsplankart

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Sjå rettleiing for korleis du sjølv kan studere reguleringsplanar og planføresegner (pdf). (PDF, 3 MB)

Her kan du sjå ei oversikt over reguleringsplanar, med tilvising til føresegner og plankart.

Digitale utskrifter av reguleringsplanar og planføresegner i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Til toppen