Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Kommunedelplankart

Kommunedelplankart

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere kommunedelplanar med tilhøyrande føresegner. Vi gjer merksam på at i samband med kommunesamanslåinga, blei namna på alle kommuneplanane endra til kommunedelplan.

Rettleiing for korleis ein gjer dette kjem seinare.

Her kan du sjå ei oversikt over kommunedelplanar, med tilvisningar til føresegnar og plankart.

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du studere kommunedelplanar


Digitale plandata eller utskrifter av kommunedelplanar og føresegner i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Til toppen