Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kommueplankart

Kommueplankart

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere kommuneplanar med tilhøyrande føresegner.

Rettleiing for korleis ein gjer dette kjem seinare.

Her kan du sjå ei oversikt over kommunedelplanar, med tilvisningar til føresegnar og plankart.
Ønsker du å sjå den nye kommunedelplanen for gamle Haram, så finn du han her


Digitale utskrifter av kommunedelplanar og føresegner i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Til toppen