Personvern på nettstaden

Personvern på nettstaden

Ingen av tenestene tilknytta vår nettstad krev at man oppgir sensitiv informasjon, men enkelte tenester på nettstadem ber om namn, e-postadresse og andre opplysningar. Slike opplysningar blir berre brukt til det aktuelle formålet, og vil ikke bli levert vidare eller brukt i andre samanheng.

Merk for øvrig at all korrespondanse med kommunen som regel er offentleg. Innsynsretten i kommunen sine dokument er forankra i Offentlegloven.  Sjå også veiledar til offentligloven.

Informasjonskapsler (cookies)

Ålesund kommune nytter informasjonskapslar – såkalte «cookies» – der dette er formålstenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukearane sine bruksmønster eller anna informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslane blir berre nytta for å tilpasse tenestene slik at brukarane får ein betre oppleveling, f.eks. ved at nettstaden huskar tidlegare brukerinnstillingar som har blitt gjort på sida, slik som vald båndbredde.

Webanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei besøkande. For å analysere informasjonen, brukar vi analyseverktøya Siteimprove Analytics og Google Analytics.

Siteimprove

Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruken av nettstedet vil bli overført til og lagret av Siteimprove på servere i Danmark. Siteimprove vil bruke denne informasjonen for å vurdere bruken av nettsida og lage rapporter om aktiviteten på nettstedet. Siteimprove overfører ikke denne informasjonen til tredjeparter og all data i Siteimprove er anonymisert. Informasjonskapsler fra Siteimprove:

  • nmstat, varighet 1000 dager
  • siteimproveses, slettes etter hvert besøk

Google Analytics

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysningar er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Ålesund kommune anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Se Ålesund kommunes personvernerklæring.

Til toppen