E-post til kommunen

E-post til kommunen

Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med føresegner i Offentlegloven.

Det betyr at alle kommunale saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, som hovudregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Sjå også rettleiar til offentlegloven.

Send derfor ikke brev eller e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysningar, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysningar om at noen er eller har vært pasient/klient, er alltid taushetsbelagte. For øvrig bør ikke dokumenter som inneholder slike opplysningar sendes som e-post, men berre som ordinær papirpost.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi namn og ordinær postadresse.

Til toppen