Kurs for arbeidsgivarar

Kurs for arbeidsgivarar

Kvart år blir det arrangert informasjonsdagar for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Dette skjer i desember.

Tema for kursa er:

  • lønnsområdet ved a-melding
  • skattetrekk
  • arbeidsgivaravgift

Kursa blir annonsert i kalenderen på kommunen si nettside.

Det er påmelding og kursavgift på kursa.

Arrangør: Interkommunal arbeidskontroll

Til toppen