Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Kommunestyret har vedteke at skattesatsen for 2020 skal vere 2 promille (dvs. inga endring frå 2019). Eigedomsskatten vert fakturert i 4 terminar i året, med forfall 20. april, 20. juni, 20. september og 20. november. Frist for å klage på eigedomsskatten er «dato» 2020.

Brev med informasjon om takst og skatt vert sendt ut til alle skatteytarar.
Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eigedomar vert lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset fram til «dato» 2020.

 

Tidlegare Sandøy kommune

Tidlegare Ålesund kommune

Tidlegare Skodje kommune

Til toppen