Kommunal kompensasjonsordning del 7

Kommunal kompensasjonsordning del 7

Ålesund kommune fekk gjennom del 7 av den kommunale kompensasjonsordninga tildelt kr 2.788.000,- til fordeling til lokale bedrifter som har vore særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist var 31. mars 2022. 

Det kom inn totalt 36 søknader innan fristen med eit totalt søknadsbeløp på kr 18.392.080.

Målet med kompensasjonsordninga er å sette kommunane bedre og raskare i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder for å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i bedrifter.

Kriterie som låg til grunn for tildelinga

  • Lokale verksemder innanfor serveringsverksemd (næringskode 56) og drift av hotell, pensjonat og motell (næringskode 55), samt andre verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.
  • Lokale verksemder som har hatt kostnader eller tap som følgje av smittevernstiltak og nedstenging i siste kvartal i 2021
  • Verksemda må vere registrert i Brønnøysund og ha adresse i Ålesund kommune

Prioritering av økonomisk stønad i Ålesund kommune

  • NACE-bransje 55, 56 og 79 og som ikkje har mottatt stønad tidlegare (søkarar som fekk midlar i førre runde blei ikkje prioritert)
  • Lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak og som kan dokumentere tap/auka kostnader som følge av dei nye smittevernsrestriksjonane innført siste kvartal av 2021
  • Verksemder som ikkje har mottatt kompensasjon tidlegare
  • Verksemder med tilsette
  • Verksemder som er viktige i lokalmiljøet

Kommunen har hatt betydeleg fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Kompensasjonen forutset at det ikkje er tatt ut utbytte eller bonus i perioden 2020-2021.

Klage

Søkarar har rett til innsyn i saksdokumenta. Ein kan klage på vedtaket innan 3 veker etter at tildelinga fann stad. Klagen kan sendast til:

Ålesund kommune, Samfunn - næringsfondet, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller til postmottak@alesund.kommune.no 

For spørsmål ta kontakt med:
Malin Piegsa, kommunalsjef samfunn
Tlf: 959 98 479
E-post: malin.piegsa@alesund.kommune.no

Tildelingar ved kompensasjonsordning del 7

Kommunal kompensasjonsordning - del 7
Søkar Org.nummer Tildelt beløp
Blakkur AS 916316852 105.800,-
Brattvåg Bowling AS 991270698 110.000,-
Bro AS 919767553 80.000,-
Bybadet AS 925178128 105.000,-
Dampsentralen AS 921610998 80.000,-
Den Norske Matfestivalen Ålesund AS 981413601 300.000,-
Evergreens AS 919924659 80.000,-
Fjellstua 418 AS 925177911 80.000,-
Hotel 1904 AS 921331185 114.500,-
Hotel Noreg AS 989348655 114.500,-
Hotelldrift Ålesund AS 975373819 100.000,-
Husby Kafe og Catering AS 822341632 60.200,-
J&W Servering AS 998937248 403.000,-
LaBoomBas AS 927069849 80.000,-
Molo Brew AS 917370192 80.000,-
Palermo Restaurant og Pizzeria Ålesund AS 917370192 80.000,-
PIR Cowork AS 920797946 60.000,-
Red Hot Asia AS 914865581 80.000,-
Sjøbua Restauranthus AS 924959320 80.000,-
Steinovnen Bar & Pizzeria AS 992455594 80.000,-
T2 Scene AS 926834053 80.000,-
Terminalen Byscene AS 912238504 80.000,-
VASTY AS 927211505 250.000,-
Ålesund Opplevelse AS 920316026 105.000,-
Totalt 2.788.000,-

Tidlegare tildelingar

Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning
Søkar Org.nummer Tildelt beløp
SJØBUA RESTAURANTHUS AS 924959320 501.395,-
Ålesund Fahano AS 988282804 200.000,-
THE NORTHWEST EXPERIENCE AS 971126507 50.000,-
MADE IN FJORDS AS 916920903 100.000,-
BRO AS 919767553 200.000,-
JENNY HATLEHOL AS 944596321 210.000,-
ÅLESUND STORHALL AS 976593634 250.000,-
MOLO BREW AS 917370192 200.000,-
ROYAL TUR REISER AS 821187222 170.000,-
NEXTDIGITAL AS 919256605 100.000,-
FJELLSTUA 418 AS 925177911 200.000,-
ÅLESUND CRUICENETTVERK 985656843 100.000,-
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS 918087648 300.000,-
SCP ORTOPEDI AS 918806385 100.000,-
EES INVEST AS 991803157 250.000,-
DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 971447222 720.000,-
VINO BAR AS 919417234 250.000,-
ONA OG FINNØY HAVSTUER AS 971056770 400.000,-
TURISTBUSSEN ÅLESUND AS 894937602 100.000,-
STERK SERVICES AS 917427585 50.000,-
NYBØHYTTER AS 993646326 75.000,-
NONNA LINA AS 918161325 240.000,-
EISØ AS 996794555 250.000,-
PULSN AS 997258401 250.000,-
BYBADET AS 925178128 420.000,-
DOG HOUSE ÅLESUND AS 925253642 100.000,-
SPJELKAVIK HOTELLDRIFT AS 979642296 102.753,-
OFFBEAT ADVENTURES AAKVIK 819719462 300.000,-
LONG CHEN RESTAURANT AS 996042529 250.000,-
HATLEHOLS GRAFISKE AS 919687606 200.000,-
FRUSTØA-HELLANDSHAMN JAN M HELLAND 916487975 75.000,-
Bygrunna AS 921659660 300.000,-
NEDRESKODJE GARD 966956461 200.000,-
J&W SERVERING AS 998937248 325.000,-
TREN DRIFT AS 920176380 34.753,-
HAVSKUE OPPLÆRINGSSENTER AS 920351131 100.000,-
BINDERIET ÅLESUND AS 818595522 200.000,-
RACOON COFFEE AS 922264295 200.000,-
PADMAX AS 992597046 200.000,-
BLAKKUR AS 916316852 300.000,-
RESTAURANTDRIFT KEISER WILHELMSGATE 23 AS 916054475 250.000,-
BYTOGET AS 922251177 159.000,-
GRÆSDAL BYGG AS 891792352 100.000,-
BAT AS 981210077 200.000,-
DRIFTSSELSKAPET Geir Østensen 974441616 75.000,-
STEINOVNEN BAR & PIZZERIA AS 992455594 250.000,-
CINQUE MINUTI AS 821704022 250.000,-
GB ÅLESUND AS 924421983 200.000,-
EPIC DIGERNES AS 922830258 420.000,-
VOLF AS 979943377 100.000,-
THAI THAI ÅLESUND AS 924519940 250.000,-
MOA LETS EAT AS 979461593 250.000,-
VESTREFJORD RORBU, KJELLBU, RAGNHILD VESTRE 921966571 75.000,-
EXPERIO AS 918467319 250.000,-
Ticket Feriereiser AS 972709069 350.000,-
GROS TRADING AS 983422594 100.000,-
HALLO MOR AS 924576502 200.000,-
CALMGIANTTOUR BIERANDS 920320074 100.000,-
ARTIFEX AS 986396772 50.000,-
BLUE CTRL AS 996296490 100.000,-
GRAPA BUSS AS 920663443 300.000,-
TEICONOR AS 990931763 300.000,-
KLR SIRKEL AS 916978944 100.000,-
SURVITEC NORWAY AS 984754892 100.000,-
EEK PRODUCTIONS AS 920798187 50.000,-
SALONG MARIE AS 915582907 100.000,-
BRATTVÅG BOWLING AS 991270698 75.000,-
FAMILY SPORTS CLUB AS 946921815 100.000,-
FJORDBUA NORDVEST AS 821584302 250.000,-
HOST ATLANTICA ÅLESUND DRIFT AS 825287377 300.000,-
O. B. Solvang Agentur AS 994695509 100.000,-
Sprek365 Nordvest AS 919594128 100.000,-
AKTIV TRENING AS 987397519 100.000,-
Artifex AS 986396772 100.000,-
Astrid Marie Otterlei Fjørtoft 985432910 50.000,-
B. Rongve AS 979924844 150.000,-
Barnas Lekeland AS 991307931 400.000,-
Binderiet Ålesund AS 818595522 75.000,-
Blakkur AS 916316852 250.000,-
Borgund Pizza AS 825431012 50.000,-
Brattvåg Bowling AS 991270698 200.000,-
Britt og Jonny Invest AS 989247360 100.000,-
Bro AS 919767553 300.000,-
Buldrehallen AS 919059702 150.000,-
Bybadet AS 925178128 250.000,-
Cafe Moagård AS 986076689 200.000,-
Dog House Ålesund AS 925253642 200.000,-
Driftsselskapet Geir Østensen 974441616 50.000,-
Dyr i Drift AS 917067074 45.000,-
EES Invest AS 991803157 150.000,-
EISØ AS 996794555 100.000,-
Ellingsøy Turbuss AS 915433472 50.000,-
Fjellstua 418 AS 925177911 200.000,-
Fjordbuda Nordvest AS 821584302 150.000,-
Flan Booking Alf Aarseth 956478081 100.000,-
Fole Festlig AS 925677574 50.000,-
Frustøa-Hellandshamn Jan M Helland 916487975 50.000,-
GRAPA Buss AS 920663443 150.000,-
GROS Trading AS 983422594 100.000,-
Grønne Fingre AS 976143493 100.000,-
Haram Turbuss AS 994197266 300.000,-
Hatlehols Grafiske AS 919687606 150.000,-
Hotel 1904 AS 921331185 300.000,-
Hotel Noreg AS 989348655 300.000,-
Jenny Hatlehol AS 944596321 250.000,-
KATI Sport AS 921136102 150.000,-
Let`s Eat DA 976213572 100.000,-
Lille Aalesund AS 981187547 51.000,-
Lystgaarden Bar & Restaurant AS 993954004 250.000,-
Molo Brew AS 917370192 300.000,-
Møre Restaurant & Pub AS 920713475 250.000,-
Nedregaard AS 982784166 100.000,-
Nonna Lina AS 918161325 100.000,-
Nye Baronen Bowling AS 981669959 200.000,-
Palermo Restaurant og Pizzeria AS 917549923 25.000,-
Potetpatruljen DA 989767585 50.000,-
Red Hot Asia AS 914865581 50.000,-
Restaurant Scandinavie AS 975977552 300.000,-
Restaurantdrift Keiser Wilhelmsgate 23 AS 916054475 150.000,-
Royal Tur Reiser AS 821187222 50.000,-
Salong Marie AS 915582907 75.000,-
Siriknit A/S 897887312 50.000,-
Sjøbua Restauranthus AS 924959320 100.000,-
Skateflua AS 981352726 250.000,-
Slyngstad Elektro AS 982008980 100.000,-
Smutthullet Pub AS 976806573 250.000,-
Spjelkavik Panorama AS 918502513 300.000,-
Spjelkavik Squash & Badminton senter AS 977498295 200.000,-
SPREK365 Nordvest AS 919594128 300.000,-
Teaterfabrikken AS 983900305 150.000,-
Terminalen Byscene AS 912238504 100.000,-
Terminalkiosken MIX 993615684 100.000,-
Ticket Feriereiser avd Stormoa Syd 972709069 300.000,-
Tropebua Zoo AS 989831275 17.000,-
Turistbussen Ålesund AS 894937602 100.000,-
XL Food Company AS 917203725 100.000,-
Øyavind AS 895359262 250.000,-
Ålesund Fahano AS 988282804 150.000,-
Ålesund Opplevelse AS 920316026 100.000,-
Amorè Ålesund AS 984353480 82.500,-
BAGID AS 916574657 150.000,-
Barnas Lekeland AS 991307931 260.000,-
Binderiet Ålesund AS 818595522 100.000,-
Blakkur AS 916316852 100.000,-
Brattvåg Bowling AS 991270698 253.000,-
Bro AS 919767553 253.000,-
Bybadet AS 925178128 260.000,-
BØKA AS 927609878 100.000,-
Dampsentralen AS 921610998 253.000,-
EES Invest AS 991803157 253.000,-
EISØ AS 996794555 253.000,-
Evergreens AS 919924659 146.000,-
Fjellstua 418 AS 925177911 253.000,-
Fole Festlig AS 925677574 250.000,-
GB Ålesund AS 924421983 100.000,-
GRAPA Buss AS 920663443 100.000,-
Host Atlantica Ålesund Drift AS 925287377 252.000,-
Hotel 1904 AS 921331185 252.000,-
Hotel Noreg AS 989348655 252.000,-
Jan-Eric Fransson 992476435 150.000,-
Jenny Hatlehol AS 944596321 100.000,-
Jervell Gjestehus AS 925878820 205.461,-
K19 Food AS 981499328 253.000,-
LuxMedia 917292663 100.000,-
Lystgaarden Bar & Restaurant AS 993954004 253.000,-
Molo Brew AS 917370192 253.000,-
Møre Restaurant & Pub AS 920713475 253.000,-
Nedreskodje Gard 966956461 100.000,-
Offbeat Adventures Aakvik 819719462 65.000
Ona og Finnøy Havstuer AS 971056770 252.000,-
PIR Cowork AS 920797946 150.000,-
Plussreiser AS 989663445 100.000,-
Publix AS 915100570 230.000,-
Restaurant H.K. AS 924506113 253.000,-
Royal Tur Reiser AS 821187222 100.000,-
Safe at Sea AS 818871082 100.000,-
Sjøbua Restauranthus AS 924959320 253.000,-
Sjøholt Catering AS 975857255 150.000,-
Skateflua AS 981352726 253.000,-
Skjelole-Tunet AS 998498244 97.000,-
Smutthullet Pub AS 976806573 253.000,-
Spjelkavik Panorama AS 918502513 253.000,-
Sportsparken Vegsund AS 917099022 260.000,-
Steinovnen Bar & Pizzeria AS 992455594 253.000,-
T2 Scene AS 926834053 250.000,-
Ta Det Piano AS 912007073 253.000,-
Teaterfabrikken AS 983900305 250.000,-
Terminalen Byscene AS 912238504 250.000,-
Terminalkiosken MIX 993615684 100.000,-
Thai Thai Ålesund AS 924519940 253.000,-
The Margots AS 987884541 150.000,-
Turistbussen Ålesund AS 894937602 100.000,-
Vika Scene AS 927615126 176.039,-
Vino Bar AS 919417234 253.000,-
Vino Club AS 916896492 250.000
XL Food Company AS 917203725 253.000,-
Øyavind AS 895359262 253.000,-
Vino Club AS 916896492 250.000
XL Food Company AS 917203725 253.000,-
Øyavind AS 895359262 253.000,-
Totalte tildelingar runde 1-6 36.321.900,-
Til toppen