Næringsutvikling

Næringsutvikling

Ålesund kommune skal ha ei tydeleg satsing på innovasjon og utvikling, og ha ein tydeleg næringspolitikk.

Næringssjef i Ålesund kommune

Næringssjefen skal vere bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonane, næringsforeningane, politikarar og administrasjonen i kommunen.

Det skal utarbeidast ein ny og offensiv næringsplan i samarbeid med aktuelle aktørar. Vi skal arbeide for at kommunikasjonen mellom dei ulike aktørane er god. Gjennom aktiv deltaking i kommunale og regionale planprosessar skal vi bidra til at næringslivet sine interesser vert ivaretatt.

Samarbeid

Til toppen