Generelle fakturaspørsmål

Generelle fakturaspørsmål

Her er nokre svar på generelle spørsmål rundt faktura for kommunale gebyr. 

Kort fortalt:

  • Faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt i 2022 blir fordelt på fire terminar. Alle rekningane som skal betalast gjeld vatn og avløp, feiing og renovasjon og slam og eigedomsskatt.  Du får rekningar forfall 20. april, 20. juni., 20. september og 20. november i 2022.
  • Eigedomsskatt blir i 2022 på 2,0 promille i heile Ålesund kommune.
  • Fleire næringskategoriar for abonnementsgebyr for vatn og avløp. I 2020 var det berre to kategoriar for differensiert abonnementsgebyr. I 2021 er det 5 kategoriar. Eigedommar blir plassert i kategoriar basert på målt forbruk i 2020 eller stipulert forbruk 2021. Dette gjeld nærings- og kombinasjonseigedom (bedrifter, landbruk mv.), samt sprinkleranlegg. 
  • Sjå prisar på alle kommunale tenester. 
  1. Vatn og avløp

  2. Renovasjon

  3. Feiing og tilsyn

  4. Eigedomsskatt

  5. Generelle fakturaspørsmål

  6. Kontaktinformasjon

Vatn og avløp

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om vatn og avløp. Spørsmål rundt vatn og avløp: vatnavlop@alesund.kommune.no

Renovasjon

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om renovasjon. Spørsmål rundt renovasjon og slam: post@arim.no

Feiing og tilsyn

Ålesund kommune har ein feie- og tilsynsavtale med Ålesund brannvesen KF (ÅBV). Det er feiarar frå Ålesund brannvesen som står for feiing og tilsyn med eldstadar i Ålesund kommune.

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om feiing og tilsyn.​​​​​​ Spørsmål for feiing: brannvesenet@alesund.kommune.no 

Eigedomsskatt

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om eigedomsskatt. Spørsmål rundt eigedomsskatt: eiendomsskatt@alesund.kommune.no

Generelle fakturaspørsmål

Fekk du ikkje svar på det du lurte på?

Innbyggartorga kan alltids hjelpe deg lurer du på noko meir om dei kommunale avgiftene. Ta kontakt med innbyggartorga.

Til toppen