Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Generelle fakturaspørsmål

Generelle fakturaspørsmål

Her er nokre svar på generelle spørsmål rundt faktura for kommunale gebyr. 

Kort fortalt:

  • Kommunestyret vedtok eit revidert betalingsregulativ for vatn og avløp 7. mai 2020. Det var ikkje mogleg å endre forskrifta om vass- og avløpsgebyr ved behandlinga no, men politikarane har varsla at dei ynskjer ei endring i forskrifta til hausten, med verknad frå neste år.
  • Faktura for kommunale avgifter vil i 2020 bli fordelt på tre terminar. Det betyr at sum som skulle vore fordelt på fire no blir noke høgare, men er det same. Den første rekninga som skal betalast, har forfall 20. juni. Den gjeld eigedomsskatt, vatn og avløp, feiing og renovasjon og slam. Dei to andre har forfall 20. september og 20. november i år.
  • Alle kommunale gebyr og skattar på same rekning. Det betyr at der mange tidlegare fekk to rekningar, får dei no berre ei. 
  • Sjå prisar på alle kommunale tenester. 

Vatn og avløp

Vatn og avløp

Spørsmål rundt vatn og avløp: vatnavlop@alesund.kommune.no

Renovasjon

Renovasjon og slam

Spørsmål rundt renovasjon og slam: post@arim.no

Feiing og tilsyn

Ålesund kommune har ein feie- og tilsynsavtale med Ålesund brannvesen KF (ÅBV). Det er feiarar frå Ålesund brannvesen som står for feiing og tilsyn med eldstadar i Ålesund kommune.

Feiing og tilsyn

Spørsmål for feiing: brannvesenet@alesund.kommune.no 

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Spørsmål rundt eigedomsskatt: eiendomsskatt@alesund.kommune.no

Generelle fakturaspørsmål

Kommunale avgifter

Til toppen