Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Kommunestyret har vedteke at skattesatsen for 2020 skal vere 2 promille (dvs. inga endring frå 2019). Eigedomsskatten vert fakturert i 4 terminar i året, med forfall 20. april, 20. juni, 20. september og 20. november. Frist for å klage på eigedomsskatten er 15. april 2020.

Brev med informasjon om takst og skatt vert sendt ut til alle skatteytarar.
Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eigedomar vert lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset fram til 27.mars 2020.

Til toppen