Kommunale avgifter

Endring i faktura

Frå 1. januar 2023 var det slutt på meirverdiavgift av feiing og tilsynsgebyr. Det betyr at du får korrigert dette frå 1. termin til faktura for 2. termin som kjem no i desse dagar. Les meir om endringa.

Til toppen