Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Eigedomsskatt

Om eigedomsskatt - tidlegare Ålesund kommune

Eigedomsskatt er ei skatteform kommunestyret sjølv kan vedta å skrive ut. Eigedomsskatten blir skriven ut med heimel i eigedomsskatteloven. Skattegrunnlaget skal spegle ein antatt  marknadsverdi på eigedommane, slik det kjem fram av Eiendomsskattelovens §8A-2-1. Dette er den eineste skatten som i si heilheit går til kommunen, og som kommunen sjølv har full styring med innanfor rammene i gjeldande lovgiving.

Eigedomsskatt - tidlegare Ålesund kommune

 

Har du spørsmål?

Ring gjerne Servicetorget på 70 16 20 00, eller send en e-post:

Formelle henvendingar (blir arkivført):

postmottak@alesund.kommune.no
   

Uformelle henvendingar/spørsmål:

eiendomsskatt@alesund.kommune.no

Til toppen