Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Salstider øl

Salstider øl

Salstider for øl i daglegvarebutikkar i Ålesund.

Hovudregel:

Kvardagar 08.00-20.00

Laurdagar 08.00-18.00

Søndagar er det ikkje tillatt å selje alkohol i gruppe 1

 

Helge- og høgtidsdagar:

Onsdag før skjærtorsdag: 08.00-18.00 (dag før helgedag)

Påskeaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Dagen før 1. mai***: 08.00-20.00 (dag før høgtidsdag)

Dagen før 17. mai***: 08.00-20.00 (dag før høgtidsdag)

Dagen før Kr. Himmelfart**: 08.00-20.00 (dag før helgedag)

Pinseaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Julaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Nyttårsaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

 

*) I følge lokal forskrift er det kun lov med sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i butikk frå kl. 08.00-15.00 på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaftan.

**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl seljast heilt fram til kl. 20.00, sjølv om det er dag før helgedag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

***) Dersom dagen før 1. mai og 17. mai fell på ein laurdag er det normal salstid for laurdag som gjeld.

Til toppen