Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Salstider øl

Salstider øl

Salstider for øl i daglegvarebutikkar i Ålesund.

Hovudregel:

Kvardagar 08.00-20.00

Laurdagar 08.00-18.00

Søndagar er det ikkje tillatt å selje alkohol i gruppe 1

 

Helge- og høgtidsdagar:

Onsdag før skjærtorsdag: 08.00-18.00 (dag før helgedag)

Påskeaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Dagen før 1. mai***: 08.00-20.00 (dag før høgtidsdag)

Dagen før 17. mai***: 08.00-20.00 (dag før høgtidsdag)

Dagen før Kr. Himmelfart**: 08.00-20.00 (dag før helgedag)

Pinseaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Julaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Nyttårsaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

 

*) I følge lokal forskrift er det kun lov med sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i butikk frå kl. 08.00-15.00 på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaftan.

**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl seljast heilt fram til kl. 20.00, sjølv om det er dag før helgedag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

***) Dersom dagen før 1. mai og 17. mai fell på ein laurdag er det normal salstid for laurdag som gjeld.

Til toppen