Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Salstider øl

Salstider øl

Salstider for øl i daglegvarebutikkar i Ålesund.

Hovudregel:

Kvardagar 08.00-20.00

Laurdagar 08.00-18.00

Søndagar er det ikkje tillatt å selje alkohol i gruppe 1

 

Helge- og høgtidsdagar:

Onsdag før skjærtorsdag: 08.00-18.00 (dag før helgedag)

Påskeaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Dagen før 1. mai***: 08.00-20.00 (dag før høgtidsdag)

Dagen før 17. mai***: 08.00-20.00 (dag før høgtidsdag)

Dagen før Kr. Himmelfart**: 08.00-20.00 (dag før helgedag)

Pinseaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Julaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

Nyttårsaftan*: 08.00-15.00 (dag før helgedag)

 

*) I følge lokal forskrift er det kun lov med sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i butikk frå kl. 08.00-15.00 på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaftan.

**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl seljast heilt fram til kl. 20.00, sjølv om det er dag før helgedag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

***) Dersom dagen før 1. mai og 17. mai fell på ein laurdag er det normal salstid for laurdag som gjeld.

Til toppen