Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Konsekvensar ved brot på regelverket

Konsekvensar ved brot på regelverket

Ved brot på alkoholloven blir det tildelt prikkar.

Kommunen utfører sals- og skjenkekontrollar i Ålesund. Dersom vi etter ein kontroll konkluderer med brot på alkoholloven, er vi forplikta til å tildele prikkar. Om ein sals- eller skjenkestad i løpet av to år får tolv prikkar, er vi forplikta til å inndra sals- eller skjenkebevillinga i ei veke. Når bevillinga er inndratt, kan ikkje staden selje eller skjenke alkohol. 

Antal prikkar for kvart regelbrot

8 prikkar 

 • Sal og skjenking til mindreårige 
 • Brot på bistandsplikta 
 • Brot på kravet om forsvarleg drift 
 • Hindring av kontroll  

4 prikkar 

 • Sal og skjenking til openbert påverka/rusa person 
 • Brot på tidsbestemmingane 
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år 
 • Brot på alderskrav til den som sel eller skjenkar alkohol  

2 prikkar 

 • Openbert påverka person i lokalet 
 • Manglar ved internkontrollsystemet 
 • Manglande levering av omsetningsoppgåve 
 • Manglande betaling av gebyr 
 • Brot på reglar om styrar og vikar for styrar
 • Gjentatt diskriminering 
 • Gjentatt omsetning av narkotika

1 prikk 

 • Brot på reglane om alkoholfrie alternativ 
 • Brot på reglane om plassering av alkoholhaldig drikk på salsstaden 
 • Brot på reglane om skjenkemengde for brennevin 
 • Brot på vilkår i bevillingsvedtaket 
 • Konsum av medbrakt alkohol 
 • Gjestar tar med alkohol ut 
 • Brot på reklameforbodet 

Lover og reglar 

Til toppen