Næring og skatt

No kjem feiegebyret på faktura for 2. termin

Gebyret var ikkje å finne på første faktura i år. Feiegebyret er no med i faktura for kommunale avgifter som blir sendt ut 2. termin med forfall 20. juni. Grunnen til dette er at dei nye satsane for feiegebyr fyrst blir vedtekne 17. mars 2022.

Til toppen