Næring og skatt

Endring i eigedomsskatt for heile kommunen 

I år blir det eigedomsskatt i heile Ålesund kommune. Heile årets eigedomsskatt blir likt fordelt på dei to siste fakturaene i 2021. Det vil ikkje bli sendt ut faktura for eigedomsskatt første halvår 2021. Årsaka er at kommunen er i gang med taksering av eigedommane frå tidlegare Ørskog og Haram, arbeidet vil vere ferdig no i vår.

Faktura for kommunale avgifter med eigedomsskatten kjem 20. september og 20. november. Les meir om eigedomskatten her.

Høyring om opningstider for serverings- sals- og skjenkestader

Det er ute ei høyring om forslag om ei ny forskrift om opningstider for serverings- sals- og skjenkestader som skal gjelde for heile Ålesund kommune.Frist for å gje innspel er 31. mars. 

Til toppen