Tilskot til individuelle ferietiltak, personar med utviklingshemming

Tilskot til individuelle ferietiltak, personar med utviklingshemming

Ålesund kommune gir innafor ramma for den bevilling som kvart år står til disposisjon, tilskot til ferieaktivitetar til personar med nedsett funksjonsevne/utviklingshemming.

Søknadsskjema.

Ber om at ein helst nyttar det digitale søknadsskjemaet nedanfor.

Klikk her for å søke om tilskot til individuelle ferietiltak

Ønsker du å fylle ut skjema for hand, må du last ned skjemaet HER (PDF, 149 kB) (PDF)
Postadresse: Ålesund kommune, Serviceboks 1521, 6025 Ålesund

Treng du hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med næraste innbyggjartorg for bistand.

Søknadsfrist: 31.mai 2022

Til toppen