Finn informasjon og søk om spelemidlar

Finn informasjon og søk om spelemidlar

Spelemidlane er ei statleg tilskotsordning til bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

Sjå utfyllande informasjon

Informasjon i anleggsregisteret

Føresegner frå Kulturdepartementet

Om momskompensasjon for anlegg frå lotteri - og stiftelsestilsynet

Viktige datoar:

  • 15. november: Frist for spelemiddelsøknad til kommunen er.
  • 15. januar: Frist for ei samla oversending av kommunen sine spelemiddelsøknadar til fylkeskommunen er.
  • Mars: Tilbakemelding i frå fylkeskommunen om søknaden er rett utfylt.
  • Mai: Kulturdepartementet legg ramma til fordeling.
  • 15. juni: Fylkeskommunen innstiller søknadane innan.
  • 15. juni: Nytt søknadsår. Søknadsportalen vert opna.

Søknad

Søk om spelemidlar i anleggsregisteret

Rettleiing

Kommunen ønsker å vere aktivt involvert og legge til rette for informasjon, rettleiing og kontroll av planane undervegs i søknadsprosessen.

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen