Finn informasjon og søk på kontantkassa

Kontantkassa er ei tilskotsordning som skal gjere det mogeleg for alle barn og unge å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon. 

Søknad

Du kan søkje om tilskot frå kontantkassa heile året ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Søk om tilskot frå kontantkassa
 

Sjå utfyllande informasjon

Om ordninga frå idrettsforbundet

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar idrett

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Jens-Erik Nordlund Olsen

Rådgjevar kultur

Send e-post

Tlf: 913 69 333

Ansvarleg for tenesta