Tilskotsordningar

Tilskotsordningar

Innen idrett og kulturlivet er det en rekke støtteordninger. 

Endelige retningslinjer for tilskuddsordningene vil ikke være klare før politisk vedtak i 2020.

Kommunale tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Hovedrunde for tildeling av kultur- og idrettsmidler skjer etter en årlig søknadsfrist 10. april

Søknadsskjema for kultur- og idrettsmidler finner du.

Før du søker bør du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler.

Tilskudd som kan søkes på fortløpende gjennom året

Tilskudd året rundt

Tilskudd til 17. mai-arrangement

Lag og foreninger i Ålesund som planlegger arrangement i tilknytning til 17. mai kan søke tilskudd. 

Søk tilskudd til ditt 17. mai-arrangement. 

Andre kommunale tilskuddsordninger

Andre kommunale tilskuddsordninger

Andre tilskuddsordninger

Til toppen