Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Tilskotsordningar

Tilskotsordningar

Innan idrett og kulturlivet er det mange støtteordningar. 

Tilskotsordningar
Tilskotsordning Søknadsfrist
Tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar 14. april 2020
Tilskot til 17. mai 22. mars 2020
Tilskot til helse og sosialformål (lag og organisasjonar) 24. april 2020
Tilskotsordning for organisasjonar for funksjonshemma og personar med nedsett funksjonsevne 25. april 2020

Profesjonell kulturaktør? 

Profesjonelle kulturaktørar som er kome i ein akutt økonomisk situasjon pga koronasituasjonen, kan ta kontakt om moglegheit for økonomisk støtte.

Kontaktperson: Lin Marie Norberg Jacobsen 
Tlf: 995 58 049 
E-post: Lin.Marie.Norberg.Jacobsen@alesund.kommune.no

 

Andre tilskotsordningar

Til toppen