Tildeling av prisar

Tildeling av prisar - høyring av nye retningslinjer

Det er mange enkeltpersonar og grupper som gjer stor og verdfull innsats for kultur, idrett og nærmiljø. Ålesund kommune ønsker å anerkjenne arbeidet deira gjennom årlege pristildelingar.
Det er foreslått at vi skal ha følgjande prisar: Kulturprisen, Ungdommens kulturpris, Kunstnarprisen, Heidersprisen, Miljøprisen, Ambassadørprisen og Byggeskikkprisen.

Komite for kultur og medborgarskap vedtok i møte 1. mars å legge forslag til nye retningslinjer for tildeling av prisar til høyring.

Vi ønsker tilbakemeldingar på kva innbyggarane i kommunen synest om forslaget.
Fristen for tilbakemeldingar er 7. april.

Merknader og uttalar skal sendast til postmottak@alesund.kommune.no, ev. pr brev til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Retningslinjer for tildeling av prisar i Ålesund kommune. (PDF, 419 kB)

Til toppen