Den digitale senior

Den digitale senior er eit tilbod til seniorar som ønskjer å styrkje den digitale kompetansen sin enten i gruppe saman med andre eller individuelt.

Hensikt

  • Forebygge digital utanforskap.
  • Motvirke einsemd hos eldre.
  • Legge til rette for aktivt medborgarskap.

Målgruppe

Hjemmeboende seniorar 60+ 

Gruppetilbud

Fole kjekt å vere sosial og digital

Syns du det er vanskeleg å bruke internett, logge inn i nettbanken eller svare på e-post?

Møteplassen "Fole kjekt å vere sosial og digital" er ein møteplass for seniorar der ein over ein kopp kaffi og ein god prat kan lære meir om dei digitale verktøya ein bruker i kvardagen.

Arrangementa er gratis og det krev inga påmelding – det er berre å møte opp. Du må ta med deg din eigen mobiltelefon eller nettbrett, og gjerne ladaren også. 

Trykk på dei ulike temaene nedanfor for å sjå tid og stad

Informasjon om alle arrangementa og mykje anna kan du sjå i Friskus.

Individuell veiledning

Dette tilbodet er under utvikling. 

Kvar? 

Når?

Drop-in eller etter avtale.

Vil du vite meir? 

For meir informasjon kan du ta kontakt med Synnøve Melseth (mandag – fredag 08.00 – 16.00) 

Sjå også i Friskus.

Ansvarleg for tenesta