Offentlege toalett

Her er oversikta over dei offentlege toaletta i Ålesund sentrum.

Det er gratis toalett desse stadane:

  • i Korsatunnelen
  • på Lorkenestorget 
  • under Paviljongen

Det er og HC-toalett tilgjengeleg på desse stadane.

Opningstider

Toaletta er opne på dagtid klokka 07.00-21.00, men blir avstengt nattetid og ved stengetida for kjøpesenteret.