Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Følgjekort (ledsagerbevis)

Følgjekort (ledsagerbevis)

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemmingar kan du få eit følgjekort (ledsagerbevis) som gir gratis adgang for den personen som følgjer deg til ulike arrangement. 

Følgjekortet (ledsagerbeviset) gir deg rett til å ha med ein assistent som slepp å betale for billetten sin på for eksempel kultur- og fritidsarrangement eller offentleg transport.

Kva får du? 

Følgjepersonen får gratis tilgang til arrangement, kulturinstitusjonar og transportselskap som aksepterer ordninga. Du kan ta direkte kontakt med den enkelte arrangør eller verksemd for å høyre om dei aksepterer følgjekort . 

Kortet er personleg, med bilde og underskrift. Det står på kortet kor lenge det er gyldig, til vanleg tre år om gongen. 

Du som korthaldar vel sjølv følgjepersonen din og kan ha ulike følgjepersonar frå gong til gong. Vedkomande kan vere ein i familien, venner, eller personalet, dersom ein bur på ein institusjon. 

Krav til søkar 

  • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemmingar (som varer minimum to år). 

  • Nedre aldersgrense for søkarar er normalt 8 år. 

  • Passfoto må leggast ved søknaden.  

  • Det kan bli stilt krav om legeerklæring. 

Kva kostar det? 

Det kostar ikkje noko å få eit slikt bevis.  

På arrangement eller offentleg transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg ein følgjeperson gratis der følgjekortet blir akseptert.  

Slik søker du  

Søk følgjekort/ledsagerbevis

Dersom du har behov for hjelp, kontakt innbyggartorget

Det er ikkje søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpande. 

Til toppen