Ferietilbodet «Draumesommar»

Ferietilbodet «Draumesommar»

Draumesommar er eit ferietilbod for alle barn mellom 6 og 16 år som bur i Ålesund kommune og som ikkje har så mange planar for sommaren. 

Det vert dessverre ikkje noko tilbod om Draumesommar i 2022.

Metodikken som ligg til grunn for Draumesommar er spesiell for dette tilbodet. Leiarane som deltar er kvalifiserte innan friluftsliv, kunst, kultur og sosialpedagogisk arbeid, og er levande opptatt av å gje alle barna ei trygg og uforgløymeleg oppleving.

Dette gjer at kvaliteten på tilbodet er heilt avhengig av kven vi får rekruttert som leiarar, og korleis vi får organisert desse ressursane. Vi står i ein krevjande situasjon, og knappe ressursar økonomisk og personellmessig, gjer av vi ser det naudsynt å avlyse Draumesommar 2022.

Vi vil bruke hausten til å vidareutvikle opplegget rundt Draumesommar, slik at vi kan komme tilbake med eit endå betre tilbod i 2023.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen