Ferietilbod

Ferietilbodet «Draumesommar»

Draumesommar er eit ferietilbod for alle barn mellom 6 og 16 år som bur i Ålesund kommune og som ikkje har så mange planar for sommaren.

Gjennom heile sommaren er det tilbod om fleire ulike leiropplegg med svært varierande innhald, men med kunst, kultur og natur som utgangspunkt. Dei fleste aktivitetane kan tilpassast ulike behov.

Tilbodet har eksistert i Ålesund i over 25 år. Leiarane som deltar er høgt kvalifiserte innan friluftsliv, kunst, kultur og sosialt arbeid, og er levande opptatt av å gi alle barn ei trygg og uforgløymeleg oppleving.

Draumesommar 2020

Denne sommaren tilbyr vi fire ulike ulike leiropplegg med svært varierande innhald, men med kunst, kultur og natur som utgangspunkt. Dei fleste aktivitetane kan tilpassast ulike behov.

På grunn av smittevernomsyn vil det i år berre vere 10 plassar på kvar leir.

Last ned brosjyren for Draumesommar 2020 (PDF, 5 MB)

Pris

Ferieturane har ein mindre eigenandel som blir regulert kvart år. 

Prisane for sommaren 2020 er:
•    Kr 475,- pr. døgn
•    Søskenrabatt:
     2 søsken kr 760,- pr. døgn
     3 søsken kr 965,- pr. døgn

Påmelding

Meld deg på her!

Bindende påmeldingsfrist: 15. juni 2020

Kontakt

Kontaktperson: Mikael Risjord

Til toppen