Ferietilbodet «Draumesommar»

Draumesommar er eit ferietilbod for alle barn mellom 6 og 16 år, som bur i Ålesund kommune og som ikkje har så mange planar for sommaren. 

Det vert tilbod om Draumesommar i 2023 i regi av Ung I Ålesund.

Draumesommar 2023 blir overtatt av Ung I Ålesund. I samband med det blir det litt mindre aktivitet enn tidlegare, og det er heilt nødvendig for at erfaringsoverføringa skal bli så bra som mogleg. Målet vårt er at Draumesommar skal vokse og utvikla seg til å bli det super-tilbodet det var før pandemien. Vi brukar dette året til å byggje ein sterk grunnmur, slik at prosjektet står stødig og robust fra neste år.

Vi siktar oss inn på 2-3 turar i løpet av sesongen 2023, og meir informasjon vil kome så fort vi har bekrefta alle planane. 

Påmeldinga åpnar i juni.

Følg med på kommuna si heimeside og instagrammen til Ung I Ålesund. Her delast all relevant aktivitet og alle nyheiter om våre tilbod.

Ansvarleg for tenesta