Søk om treningstid

Søk om trenings- og arrangementstid

Fast treningstid og tid for arrangement i idrettshaller og på baner blir tildelt årlig. Treningstid blir tildelt ukedagene. Arrangement skjer fortrinnsvis i helgene. 

Gjeldende praksis fra kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund blir videreført i en overgangsfase etter 1. januar 2020. 

Se oversikt over idrettshaller og baner du kan leie.

Søk om faste treningstider og tid til arrangement

Idrettshallar

  • Tildelinga følger skoleruta.
  • Søknadsfrist: 15. april for kommende sesong.

Søk om trening- og arrangementstid 

Noen haller har egne rutiner: 

Baner 

For Aksla stadion følger tildelinga friidrettssesongen fra midten av april til oktober. Når det gjelder fotball, blir det tildelt treningstid fra midten av mai og til midten av oktober (med forbehold om vær og baneforhold). 

Søknadsfristen er 15. mars for fast treningstid kommende sesong.

Søk om å leie idrettsbane

Noen baner har egne rutiner:

Skoler 

Det er også mulig å leie skolenes lokaler. Der gjelder egne reglar.

Søknadsfrist er 15. juni for fast treningstid i gymsal og skolebasseng for kommende sesong.

Søk om å fast leie i skolelokaler 

Svømmehallar 

Det er egne rutiner for tildeling av tider i svømmehallene.

Søk om enkeltarrangement

For å søke om tid i hallene, på banene eller i skolenes lokaler til enkeltarrangement, bruk Aktiv kommune. Søknadene behandles fortløpende.

Tildelte treningstider

Alle tildelte og ledige tider for trening og arrangement kan du sjå på Aktiv kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrig søknad om tid til trening – og enkeltarrangement bruk Aktiv kommune. www.aktivialesund.no. 

 

 

Kriterium for utleige 

Ålesund idrettsråd fastset tildelingskriteria for utleige i idrettshallar og på baner.  

Meir informasjon 

Kontaktperson: Konsulent Birgitte Flåthe Lindseth 
Telefon 70 16 24 26  
E-post: birgitte.lindseth@alesund.kommune.no

Til toppen