Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kommunedelplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

6 veker høyring av handlingsprogram 2020, med frist 10. mai.

Samanslåingskommunane har fem ulike handlingsprogram. Dei må samordnast før komande søknadsrunde om spelemiddel.
Til toppen