Gymnastikksal

Utleie av lokaler på skolene

Skolenes gymnastikksaler, skolelokaler generelt og svømmebasseng er mulig å leie.

Fast leie til treningstid og øving

Det er mulig å søke om fast trening- og øvingstid i kommunale anlegg.

 • Fast trenings- og øvingstid tildeles for ett år av gangen og følger skoleruta.
 • Søknadsfristen er 15. juni.

Søk om fast trenings- og øvingstid i skolelokaler

Ved tildeling av treningstider skal grupper som driver aktiviteter for barn prioriteres. Tildeling skjer etter følgende prioritering:

 1. Den enkelte skole (inntil en dag pr. uke til egne aktiviteter)
 2. Skolekorps
 3. Barnegrupper under 18 år
 4. Grupper barn/ungdom over 18 år
 5. Idrettslag og lignende med aktører over 18 år
 6. Lag/grupper som driver egenaktivitet for voksne (bedriftsidrettslag, private mosjonsgrupper m.v.)

Enkeltstående arrangement

Rektor/virksomhetsleder tar avgjørelse om enkeltutleie av gymnastikksaler, svømmehaller og klasserom, og om fast utleie av klasserom. Slik utleie kan avtales for inntil ett skoleår om gangen.

 • Utleie følger skoleruta. Det er dermed ikke mulig å leie skolenes lokaler i skoleferiene.
 • Søknader må sendes inn i god tid, og senest fire uker før arrangementet, åtte uker ved store arrangement.
 • Behandling av søknader skjer normalt innen tre uker.

Oversikt over fasiliteter, tildelte og ledige tider for trening og arrangement kan du sjå på Aktiv kommune.

Søk om leige på Aktiv kommune

Til toppen