TV-aksjonen 2023 La barn leve i fred, 22. oktober

Bli med å hjelpe barn som er eller har vore ramma av krig og krise!

Redd Barna som er mottakaren av dei innsamla midlane, har klare planar for korleis pengane skal nyttast.
Målet er kunne hjelpe 100 000 barn til å leike, lære og leve i fred. Pengene skal fordelast mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør- Sudan, DR Kongo og her i Norge.

Med å hjelpe desse barna i Norge hjelper vi også samfunnet vårt.

Du kan lese meir om kvart enkelt land på TV-aksjonens nettsider

Denne dagen kommer bøssebærarane på besøk til din husstand.
Og du som ikkje er ute med bøsse og ikkje er heime når bøsseberaren kjem kan du gi ditt bidrag på VIPPS eller på spleis.no (Link)
Vi håper at alle tar spanderbuksene på denne dagen og gir det dei maktar slik at vi lykkast i å hanke seieren i mål med å slå Molde med god margin.

Komité i Ålesund

Marie Miciano, leiar i Redd Barna Ålesund. Frank Victor Valderhaugstrand, næringslivsansvarleg i B2B Arena. Kai Oskar Eidsvik, representant for Ålesund kommune. Yvonne Andreassen, leiar for komiteen i Ålesund, kommunoverelege Alexander Olaf Drabløs Wiig, Ingrid Korsnes Hildre, Eva Karoline Isaksen, Ane Olivia Uri og Ingvild Haram.

Generelt om TV aksjonen NRK

I Ålesund kommune er det Innbyggertorget som er ansvarlig for gjennomføringa av TV-aksjonen.

TV aksjonen slik vi kjenner den har vore arrangert kvar haust sidan 1974 og reknast som verdens største dugnad. Ein nasjonal dugnad der heile Norge er med, frå Kongehuset, Stortinget, Regjeringen, fylkeskommunar, kommunar, til næringsliv, skoler, menigheiter, lag og foreininger og lokalsamfunn.  

NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes.