Glimt frå frivilligheita i Ålesund

Glimt frå frivilligheita i Ålesund

Kvar månad i 2022 vil vi presentere eit frivillig lag eller organisasjon i kommunen vår. Sjå meir aktivitet på alesund.friskus.com.

Startar arbeidet med frivilligplan i Ålesund kommune

Som ein av mange aktiviteter i Frivillighetens år 2022 skal Ålesund kommune utarbeide ein frivilligplan. Dette skal vere kommunen sitt rammeverk for samhandling med frivillig sektor i framtida, fortel Siv Ulla i Ålesund kommune.  

Frivilligheitas år: Barnas Turlag Harøy

Bli betre kjent med lokallaget for Barnas Turlag, rettare sagt laget på Harøy som sidan januar 2018 har engasjert små og store sitt friluftsliv på Harøya.     

Frivilligheitas år: Ørskog skulekorps

Vi vil feire ein jubilant når vi heidrar Ørskog skulekorps i Frivilligheitas år. Korpset har stått på i 70 år - det står det full respekt av! Bli betre kjent med historia og eldsjelene her.  

Frivilligheitas år: LHL Skodje/Ørskog/Haram

Vi vil rette ei takk til LHL Skodje/Ørskog/Haram for alt det flotte arbeidet dei gjer for folkehelsa og det de gjer for frivilligheita i kommunen. Sjå meir av det viktige lokale arbeidet dei gjer her.  
Til toppen