Glimt frå frivilligheita i Ålesund

Glimt frå frivilligheita i Ålesund

Kvar månad i 2022 vil vi presentere eit frivillig lag eller organisasjon i kommunen vår. Sjå meir aktivitet på alesund.friskus.com.

Frivilligheitas år: Ålesund speidergruppe

Formålet med speidaren er å hjelpe ungdommar med å bli sjølvstendige og ansvarlege i samfunnet. Og så skal det vere gøy.

Frivilligheitas år: Skodje Frilynde Ungdomslag

Lenge trudde skodjebygda at ungdomslaget  var borte for alltid og at ungdomshuset ”Fagerheim” skulle jamnast med jorda for å gi plass til bustader. Men nei, det er nytt liv i gamle glør. Bli betre kjent med ungdomslaget her.

Frivilligheitas år: Harøy Helselag

No i september skal du få bli betre kjent med Nasjonalforeningen for folkehelsen med Harøy helselag. Ein frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte/kar sjukdomar og demens.  

Frivilligheitas år: Ørskog Historielag

Ørskog historielag vart skipa i 1985. Laget har som formål å ta vare på kunnskapen om fortida til dei bygdene som ligg i Ørskog. Vidare vil laget arbeide for at folk skal få ta del i den kunnskapen. Bli kjent med historielaget her!  

Frivilligheitas år: Haramsøy Idrottslag

No i juli vil vi gi litt ekstra heider til Haramsøy Idrottslag (HIL) som i ei årrekke har drive med forskjellige aktivitetar som bind bygdefolket saman. Bli kjent med dei her!  

Frivilligheitas år: Skøye Teaterlag

Denne månaden her skal vi gi litt ekstra heider til Skøye Teaterlag. Dei vart oppretta allereie i 1999. Sidan den gong har det vorte sett opp revyar, syngespel, humorkveldar og meir. Bli betre kjent med dei her!  

Frivilligheitas år: Barnas Turlag Harøy

Bli betre kjent med lokallaget for Barnas Turlag, rettare sagt laget på Harøy som sidan januar 2018 har engasjert små og store sitt friluftsliv på Harøya.       

Frivilligheitas år: Ørskog skulekorps

Vi vil feire ein jubilant når vi heidrar Ørskog skulekorps i Frivilligheitas år. Korpset har stått på i 70 år - det står det full respekt av! Bli betre kjent med historia og eldsjelene her.    

Frivilligheitas år: LHL Skodje/Ørskog/Haram

Vi vil rette ei takk til LHL Skodje/Ørskog/Haram for alt det flotte arbeidet dei gjer for folkehelsa og det de gjer for frivilligheita i kommunen. Sjå meir av det viktige lokale arbeidet dei gjer her.  
Til toppen