Frivilligheitas år

Frivilligheitas år

Heile Noreg skal markere at 2022 er Frivilligheitas år. I Ålesund kommune blir det ei rekke små og store markeringar så det er berre å glede seg. 

Glimt frå frivilligheita i Ålesund

Kvar månad i 2022 vil vi presentere eit frivillig lag eller organisasjon i kommunen vår.

Sjå glimt frå frivilligheita

Aktivitetar

Sjå oversikt over aktivitetar på alesund.friskus.com.

Sykkeltur

Noregs Frivilligsentralar inviterer i samarbeid med ei rekke andre organisasjonar til ein sykkeltur gjennom heile landet! Saman skal vi sykla, for å skapa gode og inkluderande lokalsamfunn. Hovudmålet med sykkelturen er å setja lys på meirverdien av å føla seg til nytte i samfunnet, og oppleva gode relasjonar i kvardagen. Turen går frå Nordkapp til Arendalsuka, frå 21. mai til 15. august 2022. Dag-Otto Lauritzen er ein av dei stolte ambassadørane våre.

Les meir om sykkelturen

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen