Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer, og normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det.

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Ålesund kommune, eller mot Ålesund kommune.

Hva kan det varsles om?

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

 1. fare for liv eller helse
 2. fare for klima eller miljø
 3. korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 4. myndighetsmisbruk
 5. uforsvarlig arbeidsmiljø
 6. brudd på personopplysningssikkerheten

Dette inngår ikke i varslingsordningen

 • Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, jf. aml. § 2A-1 (3), med mindre forholdet omfattes av punktene over.
 • Som regel vil heller ikke arbeidsmiljøsaker og HMS-avvik regnes som varsling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Slike saker bør normalt håndteres gjennom ordinære HMS-prosesser i virksomheten. Dette med mindre forholdet omfattes av punktene over.
 • Ytringer om forhold som er allment kjent.
 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
 • Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av ordningen. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten. Det samme gjelder for andre avgjørelser i konkrete saker der det finnes etablerte klageordninger.
 • Bekymringsmeldinger knyttet til omsorgssvikt, rus, vold, incest eller seksuelle overgrep
 • Problemer med vannet
 • Hull i veien, gatelys, forsøpling, skilt, vedlikehold, brøyting eller strøing

Falske anklager

Varslingsordningen skal ikke benyttes til overlagte falske anklager mot personer, og det må ikke bevisst gis usanne opplysninger. 

Hvem kan varsle?

Varsel fra ansatte / innleide i Ålesund kommune

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 2a. Det sammen gjelder for innleid arbeidstaker som har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten den er innleid til.

  Varsel fra eksterne informanter

  Ålesund kommunes varslingsordning er også åpen for varsel fra eksterne informanter som innbyggere, leverandører osv. Det er spesielt ønskelig at varslingsordningen benyttes ved opplysninger om korrupsjon eller anna økonomisk kriminalitet.

  Slik varsler du

  Det er ønskelig at alle ansatte og/eller eksterne informanter, varsler om kritikkverdige forhold dersom de er kjent med dette. Varslingen skal være forsvarlig.

  Varsle om uønsket hendelse.

  Til toppen