Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Kontakt

Vakttelefonar

Viktige nødnumre og vakttelefoner.

Meld om feil

Bruk meldingstjenesten for å meld fra om feil eller manlger med renovasjon, parkering, gatelys, forurensning/forsøpling, vann, avløp og kommunal vei. Du kan også følge med på saksbehandlingen av meldingen du sender inn. Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon under.

Meld om feil

 

Nødnummer

  • 113  Akuttmedisinsk nødnummer
  • 110 Brann og utrykning
  • 112 Politiets operasjonssentraler
  • 1412 Nødnummer for døve
  • 116 117  Legevakt og overgrepsmottak

Helse og omsorg

Vakttelefonar innan helse og omsorg.
Vakttelefonar innan helse og omsorg
Tjeneste Telefonnummer Om tjenesten
Legevakta 116 117
Overgrepsmottak 116 117
Barnevernsvakta 915 76 020 Sjå kva du kan gjere om du bekymrar deg for eit barn.
Krisesenter For kvinner: 70 16 33 33 / For menn: 90 70 74 33 For kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Incesttelefonen 800 57 000
Kirkens SOS 24 40 00 40
Kors på halsen 800 333 21
Mental helse hjelpetelefonen 116 123
Natthjem / Blå kors 70 12 10 15
Rustelefonen 915 08 588 (hverdager kl 11 - 18)
Vern for eldre 800 30 196

 

Vinterdrift av veg

Vakttelefoner for vinterdrift av veg.
Sted I kontortid Etter kontortid
Gamle Ålesund 70 16 20 00 70 16 46 47
Gamle Haram 70 20 75 00 48 10 38 68
Gamle Sandøy 70 16 57 00 47 87 91 00
Gamle Skodje 70 24 40 00 99 29 66 35
Gamle Ørskog 70 16 59 00 70 16 59 99

Viltvakta     

  • Dag: 70 16 59 00
  • Kveld (etter 15.30): 40 91 39 78     

Sjå kva du skal gjere om du har kjøyrd på eit dyr.

Vann og avløp

Teknisk vakt for veg, vatn, avløp og kommunale eigedommar. Vaktordninga er organisert innanfor dei gamle kommunegrensene.
Vakttelefoner for vatn og avløp
Sted I kontortid Etter kontortid
Gamle Ålesund 70 16 20 00 95 16 20 00 (ikke sms)
Gamle Haram 70 20 75 00 48 10 38 68
Gamle Sandøy 70 16 57 00 47 87 91 00
Gamle Skodje 70 24 40 00 99 29 66 35
Gamle Ørskog 70 16 59 00 91 35 73 40
Til toppen