Kontakt

Vakttelefonar

Viktige nødnumre og vakttelefoner.

  • 113  Akuttmedisinsk nødnummer
  • 110 Brann og utrykning
  • 112 Politiets operasjonssentraler
  • 1412 Nødnummer for døve
  • 116 117  Legevakt og overgrepsmottak
Vakttelefonar
Vakttelefonar
Tjeneste Telefonnummer Om tjenesten
Legevakta 116 117
Overgrepsmottak 116 117
Vatn og avløp I kontortida 70 16 20 00 / Etter kontortid 95 16 20 00 (ikke sms) feilmeldingstenesten
Barnevernsvakta Barnevernet dagtid: 70 16 43 40 / Kveld: 91 57 60 20 Sjå kva du kan gjere om du bekymrar deg for eit barn.
Krisesenter For kvinner: 70 16 33 33 / For menn: 90 70 74 33 For kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald
Viltvakta Dag: 70 16 59 00 / Kveld (etter 15.30): 40 91 39 78 Sjå kva du skal gjere om du har kjøyrd på eit dyr.
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Incesttelefonen 800 57 000
Kirkens SOS 24 40 00 40
Kors på halsen 800 333 21
Mental helse hjelpetelefonen 116 123
Natthjem / Blå kors 70 12 10 15
Rustelefonen 915 08 588 (hverdager kl 11 - 18)
Vern for eldre 800 30 196
Til toppen