Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kontakt

Vakttelefonar

Viktige nødnummer og vakttelefonar.

Meld om feil

Bruk meldingstenesta for å melde frå om feil eller manglar ved renovasjon, parkering, gatelys, forureining/forsøpling, vatn, avløp og kommunal veg. Du kan også følge med på saksbehandlinga av meldinga du sender inn. Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon under.

Meld om feil

 

Nødnummer

  • 113  Akuttmedisinsk nødnummer
  • 110 Brann og utrykning
  • 112 Politiets operasjonssentralar
  • 1412 Nødnummer for døve
  • 116 117  Legevakt og overgrepsmottak

Helse og omsorg

Vakttelefonar innan helse og omsorg.
Vakttelefonar innan helse og omsorg
Teneste Telefonnummer Om tenesta
Legevakta 116 117
Overgrepsmottak 116 117
Barnevernsvakta 915 76 020 Sjå kva du kan gjere om du bekymrar deg for eit barn.
Krisesenter For kvinner: 70 16 33 33 / For menn: 90 70 74 33 For kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Incesttelefonen 800 57 000
Kirkens SOS 24 40 00 40
Kors på halsen 800 333 21
Mental helse hjelpetelefonen 116 123
Natthjem / Blå kors 70 12 10 15
Rustelefonen 915 08 588 (hverdager kl 11 - 18)
Vern for eldre 800 30 196

 

Vinterdrift av veg

Vakttelefonar for vinterdrift av veg.
Stad I kontortid Etter kontortid
Gamle Ålesund 70 16 20 00 70 16 46 47
Gamle Haram 70 20 75 00 48 10 38 68
Gamle Sandøy 70 16 57 00 47 87 91 00
Gamle Skodje 70 24 40 00 99 29 66 35
Gamle Ørskog 70 16 59 00 70 16 59 99

Viltvakta     

  • Dag: 70 16 59 00
  • Kveld (etter 15.30): 40 91 39 78     

Sjå kva du skal gjere om du har køyrt på eit dyr.

Vatn og avløp

Teknisk vakt for veg, vatn, avløp og kommunale eigedommar. Vaktordninga er organisert innanfor dei gamle kommunegrensene.
Vakttelefonar for vatn og avløp
Stad I kontortid Etter kontortid
Gamle Ålesund 70 16 20 00 95 16 20 00 (ikke sms)
Gamle Haram 70 20 75 00 48 10 38 68
Gamle Sandøy 70 16 57 00 47 87 91 00
Gamle Skodje 70 24 40 00 99 29 66 35
Gamle Ørskog 70 16 59 00 70 16 59 99
Til toppen