Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektøren er øvste leiar for kommuneadministrasjonen.

Kommunedirektør

Halvnært bilde av smilende mann tatt ute med sjø i bakgrunnen. Han har lyseblå skjorte under ei mørk boblejakke. - Klikk for stort bilete

Jon Steven Hasseldal, kommunedirektør

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen blir drive i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar. Kommunedirektøren,skal også sikre at arbeidet er trygga gjennom kontroll. 

Kommunedirektøren skal sjå til at sakene som blir lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg greia ut, og at vedtaka blir sett i verk.

Assisterande kommunedirektør

Bente Glomseth Vikhagen, assisterande kommunedirektør - Klikk for stort bileteBente Glomseth Vikhagen, assisterande kommunedirektør 

Bente Glomseth Vikhagen, assisterande kommunedirektør

E-post: bente.glomset.vikhagen@alesund.kommune.no
Mobil: 95022878

Kommunalsjefar

Kommunalsjefane skal saman med kommunedirektøren bidra til ein heilskapleg, langsiktig og strategisk leiing av kommunen.

Kommunalområde helse og omsorg

Kommunalområde velferd og sysselsetting

Kommunalområde barn, familie og integrering

Kommunalområde opplæring

Kommunalområde kultur og medborgerskap

Kommunalområde miljø, by og stadutvikling

Kommunaldirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si leiargruppa består av assisterande kommunedirektør, kommunalsjefar, stabssjefar og kommunikasjonssjef. Stabsleiar for politisk sekretariat og kommuneadvokat deltek ved behov.

Stabsområde strategi, nærings- og samfunnsutvikling

Stabsområde teknologi og innovasjon

Stabsområde økonomi og verksemdstyring

Stabsområde personal og organisering

Stabsavdeling kommunikasjon og trykkeri

Stabsavdeling politisk sekretariat

Stabsavdeling kommuneadvokat

Til toppen