Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektøren er øvste leiar for kommuneadministrasjonen.

Konstituert kommunedirektør

Bente Glomseth Vikhagen, assisterande kommunedirektør - Klikk for stort bileteBente Glomseth Vikhagen, assisterande kommunedirektør 

Bente Glomseth Vikhagen, konstituert kommunedirektør

E-post: bente.glomset.vikhagen@alesund.kommune.no
Mobil: 95022878

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen blir drive i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar. Kommunedirektøren,skal også sikre at arbeidet er trygga gjennom kontroll. 

Kommunedirektøren skal sjå til at sakene som blir lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg greia ut, og at vedtaka blir sett i verk.

Kommunalsjefar

Kommunalsjefane skal saman med kommunedirektøren bidra til ein heilskapleg, langsiktig og strategisk leiing av kommunen.

Kommunalområde helse og omsorg

Kommunalområde velferd og sysselsetting

Kommunalområde barn, familie og integrering

Kommunalområde opplæring

Kommunalområde kultur og medborgerskap

Kommunalområde miljø, by og stadutvikling

Kommunaldirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si leiargruppa består av assisterande kommunedirektør, kommunalsjefar, stabssjefar og kommunikasjonssjef. Stabsleiar for politisk sekretariat og kommuneadvokat deltek ved behov.

Stabsområde strategi, nærings- og samfunnsutvikling

Stabsområde teknologi og innovasjon

Stabsområde økonomi og verksemdstyring

Stabsområde personal og organisering

Stabsavdeling kommunikasjon og trykkeri

Stabsavdeling politisk sekretariat

Stabsavdeling kommuneadvokat

Til toppen