Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektøren er øvste leiar for kommuneadministrasjonen.

Kommunedirektør

Mann som står ute. - Klikk for stort bileteJon Steven Hasseldal, kommunedirektør Ålesund kommune   

Jon Steven Hasseldal, kommunedirektør

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen blir drive i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar. Kommunedirektøren,skal også sikre at arbeidet er trygga gjennom kontroll. 

Kommunedirektøren skal sjå til at sakene som blir lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg greia ut, og at vedtaka blir sett i verk.

Assisterande kommunedirektør

Kvinne smiler mot kamera - Klikk for stort bileteAnne Mette Liavaag, assisterande kommunedirektør Ålesund kommune     

Anne Mette Liavaag, assisterande kommunedirektør

E-post: anne.mette.liavaag@alesund.kommune.no
Mobil: 992 32 321

Kommunalsjefar

Kommunalsjefane skal saman med kommunedirektøren bidra til ein heilskapleg, langsiktig og strategisk leiing av kommunen.

Til toppen