Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Kommunale føretak (KF)

Kommunale føretak (KF)

Ålesund kommune sine kommunale føretak, eigarandel og vedtekter.

Kort fortalt:

  • Ålesund kommune har tre kommunale føretak (KF).
  • Kommunestyret er øvste myndigheit i føretaka.
  • Kommunestyret sitt vedtak om årsbudsjett skal gi bindande økonomiske rammer for drift av og investeringar for føretaket, under dette rammer for låneopptak.


Møre og Romsdal 110-sentral KF

Ålesund brannvesen KF

Ålesund kommunale eigedom KF

Ingebrigt Davik-huset (ID-huset)

  • Eigarandel: 100%
  • Nettside: idhuset.no
  • Vedtekter for Ingebrigt Davik-huset
Til toppen