Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale selskap (IKS)

Ålesund kommune si deltaking i interkommunale selskap, eigarandel, selskapsavtale og eigarstrategi.

Kort fortalt:

  • Ålesund kommune er deltakar i 4 interkommunale selskap (IKS).
  • IKS er oppretta med heimel i Lov om interkommunale selskaper.
  • Selskapet sitt høgste organ er representantskapet og samtlege deltakarar er representert med minst ein representant.

Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS

Sunnmøre kontrollutvalgsekretariat IKS

Sunnmøre Regionråd IKS

Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap (ÅRIM)

Til toppen