Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS)

Ålesund kommune har direkte eigarinteresse i 19 aksjeselskap.

Kort fortalt:

 • Ålesund kommune har direkte eigarinteresser i 19 aksjeselskap (AS).
 • AS er oppretta med heimel i Lov om aksjeselskaper.
 • Øvste organ i aksjeselskapet er generalforsamlinga, som er eigarane sitt organ i selskapet.
 • Stiftelsesmøtet/generalforsamlinga fastset eller endrar vedtektene.

Tafjord Kraft AS

Ålesund kommune administrasjonsbygg AS

 • Eigarandel: 100 %

Ålesund Parkering AS

Vekst Ålesund AS

Brisk Kompetansesenter AS

Ålesund Kunnskapspark AS

Bingsa Gjenvinning AS

Møreaksen AS

Eksportvegen AS

Hamsundsambandet AS

Hareid Fastlandssamband AS

Storfjordsambandet AS

 • Eigarandel: 9,93%

Den norske matfestivalen AS

Rekom AS

 • Eigarandel:  (Rekom er eid av 52 kommuner og interkommunale avfallsselskaper fra store deler av Norge)
 • Nettside:  https://www.rekom.no/

Utviklingsforum for Ålesund lufthavn, Vigra AS

 • Eigarandel: 2,43%

ÅKP Blue Innovation Arena AS

The North West AS

Sørsida Utvikling AS

 • Eigarandel: 100 %

AS Regionteateret i Møre og Romsdal

 • Eigarandel: 8 %
Til toppen