Viktig informasjon om korona

Heidersteikn og andre priser

Heidersteikn og andre priser

Ålesund har seks heidersteikn og prisar som skal tildelast årleg. Prisane blir delt ut på kommunestyret sitt siste møte, vanlegvis i desember. Her er dei seks prisane du kan nominere ei eldsjel til. 

Foreslå ei eldsjel?

Forslag til kandidatar kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.  

Forslaga må vere skriftlege, og innehalde opplysningar om kandidaten/-ane som blir fremja og ei grunngjeving for at den/dei foreslåtte bør få prisen. 

Frå 1. august til 1. september kan du sende inn forslag. 

Bruk digitalt skjema for å foreslå kandidater

Forslag kan også sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til postmottak@alesund.kommune.no 

Sjå også

Til toppen