Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Skodje ungdomsskule

Skodje ungdomsskule

I naturskjøne og sentrumsnære omgjevnader, omkretsa av idrettsanlegg, fjord og fjell - ligg tilhøva vel til rette for trivsel og læring ved Skodje ungdomsskule.

Skulen var ferdigstilt og teken i bruk i 1974. Etter omfattande renovering i perioden 2008-2015, framstår skulen i dag med relativt moderne klasserom, kontor og personalrom. Skulen disponerer i tillegg Gomerhuset til mellom anna musikkundervisning, kroppsøving, skulebibliotek og elevkantine. 

Ungdomsskulen har om lag 180 elevar og 25 tilsette i inneverande skuleår. 

Reglement

Helse og velferd

 

Kontakt 

Telefon

  • Sentralbord: 469 36 147
  • Rektor: 924 84 413

Nettside: alesund.kommune.no/skodje-ungdomsskule

Til toppen