Brattvåg ungdomsskule

Brattvåg ungdomsskule

Peder Otto Dybvik Brattvåg ungdomsskule er ein ungdomsskule med elevar frå Brattvåg, Søvik, Hildre og Grytastranda. Skulen ligg sentralt i Brattvåg, og er lokalisert ved sidan av Haram vidaregåande skule og Brattvåg stadion.

Brattvåg ungdomsskule har om lag 180 elevar og 28 tilsette. Skulen er organisert med rektor, assisterande rektor, sekretær, tre trinnleiarar, rådgjevar og sosiallærar.

Skulen sin visjon er: Vi skal ville kvarandre vel og gjere kvarandre gode.

Satsingsområde:

  • Brattvåg ungdomsskule er sertifisert som dysleksivennleg skule.
  • Digital kompetanse. Elevane disponerer eigen pc, og vi har investert mykje i digitalt utstyr. Skulen nytter Teams og Office365 som arbeidsplattform.

Vi bruker MOT i arbeidet med å skape robuste ungdommar.

Dysleksivennleg skule

Brattvåg ungdomsskule er ein dysleksivennleg skule.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

Reglement

 

Kontakt 

Besøk: Dalevegen 50
Post: Postboks 34, 6282 Brattvåg
E-post: brattvag.ungdomsskule@alesund.kommune.no

  • Telefon: 469 33 033
  • Rektor Endre Hellandsvik: 911 81 966
  • Ass. rektor Silje Lødøen Fiksdal: 958 31 350
  • Rådgivar: 915 69 141

Nettside: alesund.kommune.no/brattvag-ungdomsskule

Til toppen