Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Flem skule

Flem skule

Klikk for stort bilde Peder Otto Dybvik Flem skule er ein 1. til 7. trinnskule på Flemsøy/Skuløy på Nordøyane.

Pedagogisk profil

Samarbeid, tryggheit og trivsel som grunnlag for læring.

Flem skule er ein dysleksivennlig skule. Det betyr at:

 • vi oppdagar dysleksi i ein tidleg fase
 • vi set inn tiltak så tidleg som mogleg.
 • vi gir god opplæring i digitale verkty.
 • skulen gir god tilpassa opplæring for alle elevane.

Flem skule har fokus på teknologi og digital læring på alle årstrinn.
Vi er også opptekne av at elevane skal få lære med heile seg, og at ein nyttar natur og nærmiljø aktivt i undervisninga. Vi legg til rette for kreativ og utforskande læring.

Reglement

 

Leksehjelp

Flem skule er ein «leksebevisst» skule:

 • Mål: God tilpassing og meistring, styrke grunnleggande ferdigheiter.
 • Lekser i basisfaga: norsk/lesing, matematikk og engelsk.
 • Lesetrening, mengdetrening og øving i å gjere sjølvstendig arbeid.
 • Vi ser på foreldra som ein viktig ressurs i læringsarbeidet.
 • Leksehjelp på skulen på måndag og tysdag etter skuletid for 3.-7.klasse.

SFO

Ope til kl 16:00 kvar dag etter skuletid.
Vennskap og samhandlinger ”hovudfaget” i SFO. Elevane får eit variert tilbod av aktivitetar, både eigenstyrte og vaksenstyrte.

Helse og velferd

Skolehelsetenesten.

Kontakt

 • Besøk: Longvafjordvegen 386 
 • Telefon:  481 00 522  (sentral) / 480 87 198 (personalrom)
 • Rektor: 414 01 196 (mobil)
 • SFO:  480 87 198 

Nettside: alesund.kommune.no/flem-skule

Til toppen